Mladi na Kosovu i sindikata

Mladi na Kosovu i sindikata

Čini se da postoje mnoga nagadjanja o percepciji današnje omladine o sindikatu. Većina ljudi veruje da mladi ljudi ne vole ili su nezainteresovani za sindikate. Ali ovaj jednostavni pogled u najbolju ruku, stav mladih prema...

Uloga sindikata u radnim odnosima

Uloga sindikata u radnim odnosima

Sindikalne organizacije - posebno za mlade osobe - mo┼że predstavljati priliku da odgovori na logiku individualizma u društvu; imaju značajne zadatke i prava iz radnog odnosa kao i du┼żnosti radnika, ugovor o radu i radnih odnose za...

Kako će sindikati pojačati svoju ulogu?

Kako će sindikati pojačati svoju ulogu?

Mnogi pristupi se mogu koristiti za privlačenje mladih članova. To se odnosi na organizovanje konferencija za mlade, one dopiru do mladih ljudi da prisustvuju i učestvuju u treninzima za mlade lidere i podstiču ih da se kandiduju...

Prednosti pridru┼żivanjao sindikatu - popust za nosioce članske karte

Kao dio je podsticaja socijalnim partnerima projekta, šest štampača članskih karti su distribuirani za šest najaktivnijih sindikata na Kosovu, uključujući obrazovanje TU (SBASHK), zdravstvo TU (FSSHK),...