Osposobljavanje socijalnih partnera u praćenju Zakona o radu i Zakon o zdravstvu i sigurnosti na radnom mestu

Osposobljavanje socijalnih partnera u praćenju Zakona o radu i Zakon o zdravstvu i sigurnosti na radnom mestu

28. martu 2014, PSP je organizovao trening sa socijalnim partnerima u cilju podizanja posebne pažnje u praćenju dva osnovna zakona povezena sa zakonom o radu na Kosovu. Trening je održan u Hotelu Sirius, u Prištini, a prisustvovalo je 34 učesnika.

Učesnici su upoznati sa istraživanjima stečenim predhodnim posetama kompanijama, kao i aktivnostima koje slede tokom sledećih meseci. Aktivnost je usmerena na ja;anje socijalnih partnere kroz poboljšavanje informisanosti njihovih birača o primeni ova dva zakona.