Tehnička pomoć SEC Sekretarijatu počinje

Tehnička pomoć SEC Sekretarijatu počinje

Prokjektni tim PSP će sarađivati sa sekretarijatom  socijalno-ekonomskog saveta (DIP), kako bi se podigao  kvalitet  rada sekretarijata. Niz  standardnih obrazaca i službena web stranica DIPa će biti izrađeni.