Javna rasprava o "Izveštaj o napretku: Izazovi za socijalni dijalog na Kosovu"

Fondacija Friedrich Ebert i predstavnik ETUC na Kosovu organizovali su javnu raspravu pod nazivom "Izveštaj o napretku: Izazovi za socijalni dijalog na Kosovu".Rasprava je održana u informativnom centru EU-a za kulturu u Prištini, 12. novembra 2014.

Prisutni na panelu su Gos.Nenad Rašić, aktuelni Ministar Rada i Socijalne Zaštite (MRSS);  Gos. Haxhi Arifi, predsednik BSPK; Gospođa Lumnije Hashani, predstavnik KCC; Gos. Agim Shahini, predsednik AKB; dok su predstavnici drugih sindikata, kao što su energetski sektor, sektor obrazovanja, javna uprava i policiji, zatim i zaposleni u Ministarstvu rada i socijalne zaštite, predstavnici civilnog društva i međunarodnih organizacija bili prisutni u publici.

Raspravu je moderisao gospodin Berat Buzhala. Sindikalci su postavili pitanje koja se odnose na njihovu zastupljenost u Socijalno-Ekonomskom Savetu (SES). Aktuelni ministar rada i socijalne zaštite i predsednik BSPK su prozvani zbog davanja prednosti koju je MRSS pokazala prema BSPK. Sa druge strane, ministar i tri druga panelista (svi članovi SES su branili stanovista u posljednje četiri godine u SES-u u procesu socijalnog dijaloga, oni su isto tako posvetili pažnju izazovu po pitanju zapošljavanja.

Međutim, u nedavnom izveštaju o napretku se navodi da SES-ov kriterijum za članstvo, kapaciteti i kvalitet socijalnog dijaloga zahteva poboljšanje.