Socijalni partneri razmenjuju praksu sa Nemačkim partnerima kroz dijalog - studijskom posetom Berlinu u sklopu projekta PSP

Socijalni partneri razmenjuju praksu sa Nemačkim partnerima kroz dijalog - studijskom posetom Berlinu u sklopu projekta PSP

Pod opseg potpore podpadaju socijalni partneri projekta - finansiranom od strane EU, a sprovodi ga Inicijativa za Stabilnost Kosova (IKS), u partnerstvu sa Friedrich Ebert fondacijom, Nezavisnim Sindikatom Energetike Kosova, Nezavisni Sindikat Metalaca Kosova, Kosovskom Privrednom Komorom, Fondacija 'Pau i Solidaritat, i Kosovskim Centar Rodnih Studija  - studijskom posetu Berlinu, Njemačka je organizovala ovaj skup od 7-11.Oktobra.2014. godine, sa naglaskom na jačanju sindikata i unapređenje socijalnog dijaloga. Predstavnici sindikata, udruzenje poslodavaca i Vlade Kosova sastali su se sa ključnim akterima socijalnog partnerstva u Njemačkoj. Oni su razmenili iskustva o organizaciji sindikata, uticaju i ulozi privredne komore u socijalnom dijalogu i razvoju osoblja, te ulozi države u tom dijalogu između poslodavaca i radnika.

Organizacije radnika su predstavljali članovi Nezavisnog sindikata metalaca Kosova, Samostalni sindikat energetike Kosova, Saveza Sharrcem radnika i Sindikata privatnog sektora. Organizaciju poslodavaca su predstavljali članovi Privredne komore Kosova i Kosovske Business Alliance. Dok su u ime trećeg socijalnog partnera Vlade, predstavnici bili iz Ministarstva rada i socijalne zastite kao učesnici ove posete.

Ova se grupa učesnika prvenstveno upoznala sa Gos.Christian-om Nesrler-om, zvaničnikom Privredne Komore Berlina, koji je objasnio da u Nemačkom postoji dijalog između samo dve strane, i da privredna komora nema ulogu u dijalogu. Gos. Nestler, ekonomista po vokaciji, napomenuo je da poslovna udruženja zastupaju poslodavce u dijalogu sa sindikatima. Za razliku od sistema na Kosovu, u Nemačkoj je zabranjeno zakonom da privredna komora učestvuje u dijalogu sa sindikatima. Glavna dužnost komora je obuka osoblja i priprema za tržište rada. Osim toga, one pomažu kompanijama da dođu do novih tržišta, obzirom da se Nemačka privreda u velikoj meri oslanja na izvoz.

U nastavku ove sesije , učesnici su se susreli  sa izlaganjem gospodina Franka Zacha, člana izvršnog odbora Saveza sindikata  Njemačke (DGB). On je govorio o organizaciji Nemačkog sindikata, ističući da osim sindikata, ima još jedno vrlo moćno telo, a to je radnička skupština . Prema njegovom mišljenju, to dvo domska organizacija, i ona je vrlo uspešana u Nemačkoj, bila bi neodrživa u slučaju Kosova. Gospodin Zach je rekao da je u slučajevima u kojima postoje sindikati i radnička skupštinska veća,  veća je verovatnoća da će poslodavac manipulirati radničko veće, nego rivalski sindikat.

Gospodin Zach je također spomenuo da je lider Saveza sindikata u Nemačkoj  dužan predati svoje vodstvo kada dostigne doba za penziju. On može biti sindikalac dok je živ, ali ne može biti vođa sindikata.

On je objasnio da se vođa sindikata smatra kao radnik sindikata, tako da on mora poštovati pravila koja se primenjuju na sve ostale koji su zaposleni u državnog upravi. "Vođa sindikata se smatra radnikom Saveza sindikata, tako da je on/ona mora poštovati pravila zapošljavanja i otići u penziju. Međutim, on ima pravo biti sindikalac dok je ziv", rekao je Zach.

Predstavnici sindikata takođe su se sastali sa gospodinom Peterom Scherer iz ETUC (Europske Konfederacije Sindikata), koji je govorio o organizaciji i uspostavljanju sindikata i njegovoj sindikalnoj praksi. Predsednik Nezavisnog sindikata energetike Kosova zatražio je od gospodina Scherer uvid u procese reorganizacije i spajanja sindikata najavljujući da Kosovo radi na uspostavljanju sindikata industrije, u koji će ući sindikati koji trenutno rade u industrijskom sektoru i tako će se objediniti u jedan sindikat.

"Počeli smo proces spajanja dva ili više sindikata u jedan zajednički. Deljenje ove" naučene lekcije " i najbolje prakse iz predhodnih iskustava su više nego dobrodošle. Nadamo se da će te nam pomoći u pripremi statuta i propratne dokumentaciju za novi sindikat sada grupisan, budući da se smatrate kao jedan od međunarodnih stručnjaka, a isto tako ste upoznati sa slučajem Kosova ", rekao je on. "Sindikat od dve ili tri privredne grane u industrijskom sindikatu bi biti dobar primer za druge sindikate na Kosovu."

G. Scherer je rekao da su sindikati koji imaju veći broj članova moćniji u pregovorima sa poslodavcima. "Šta je veća organizacija i više članova imate, jači ste. Bez obzira na to koliko je organizacija, organizovala ili imenovala, ključ je u velikom broju članova. Svi principi i svrha procesa pripajanja, treba biti mnogo više koncentrisana u reprezentovanju radnika i donošenje odluka, poštujući volju radnika ", rekao je Scherer.

On je govorio o važnosti organizovanja saveta  radnika u velikim kompanijama, kako bi se olakšala komunikacija sa poslodavcima. On smatra da: "Poslodavci bi trebali biti zainteresovani  za predstavnike radničkog saveta sa kojima poslodavac može komunicirati umjesto da komunicira sa svakim pojedinačnim radnikom, I to će mu uštedeti vreme i energiju".

Scherer je podelio Nemačo iskustvo u organizaciji sindikata i načinu spajanja nakon 1990. godine, kao i na proces ujedinjenja posle 2000. godine.

Delegacija  se takođe sastala sa članom Nemačkog parlamenta, gospodinom Josipom Juratovićem sa kojima su razgovarali o integraciji Evropskih balkanskih država Jugoistočne Evrope. Gos. Juratovic govorio je i o važnosti, odgovornosti i transparentnosti koju lideri država trebaju imati, jer je njihov glavni cilj ulazak u EU. Međutim on je dodao da je tradicija na Balkanu da lideri koriste nacionalizam za pobedu na izborima.

Deo programa studijske posete bila je i poseta  Ministarstvu rada u Berlinu. Tu su učesnici upoznati sa ranim danima uspostavljanja socijalnog dijaloga i sindikata u Nemačkoj. Takođe su razgovarali o izazovima za budućnost Nemačke, kao šta je izazov koji trpi penzioni fond zbog niske stope nataliteta u ovoj zemlji. Vodič nam je napomenuo da Nemačka vlada pokušava potstaći natalitet kroz različite socijalne politike, kako bi se izbegli problemi u sledećih 50 godina, kao šta je broj stanovnika jer se  očekuje pad sa 80.000.000 na 61.000.000 do 2060.

Poseta je dala  pozitivne rezultate, a projekat će se nastaviti i organizovace se slične aktivnosti, sa naglaskom na razmeni iskustava, uključujući i drugu studijsku posetu Holandiji sa delegacijom sastavljenom od članova socijalno-privrednog saveta i Ministarstva rada i socijalne zaštite.