Terenska poseta praćenja implementacije Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu i zdravlju na radu započeta je u Junu

U Junu, monitoring timovi Podrške Socijalnim Partnerima projekta započela je svoje terenske posete kompanijama u privatnom sektoru na celom Kosovu, sa ciljem da prati primenu Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu i zakona  o zdravlju na radu. Uz ta dva zakona, timovi će pratiti primenu dodatnih zakonskih odredbi koje se odnose na predmete, kao što su odredba o anti-diskriminaciji. Terenske posete će isto tako služiti za informisanje poslodavaca i radnika o socijalnom dijalogu i drugim odgovarajućim propisima na Kosovu, isto tako kao i o minimumu potrebnih standarda. Tokom svake poseta  jedan će predstavnik kompanije će biti intervjuisan  i popratni upitnik će biti ispunjen u cilju prikupljanja podataka o različitim aspektima procesa zapošljavanja.

Ukupno 500 kompanija su odabrane za posete tokom razdoblja od 15 meseci. Povremeni izveštaji  kao i završni  izvještaj će biti dostupni javnosti.