PSP distribuira štampače članskih karata za šest sindikata na Kosovu

PSP distribuira štampače članskih karata za šest sindikata na Kosovu

Kao deo Podrške Socijalnim Partnerima projekta, šest štampača za članske karte je dodeljeno za šest najaktivnijih sindikata na Kosovu. Štanpača članskih karti su deo većeg poduhvata – a to je digitalizacija podataka članstva sindikata, čime se osigurava jasna slika o njihovoj veličini.

Montaža prvog štampača i aktiviranja povezane baze podataka članova započela je 8. maja. 2014. godine, za SBASHK (Ujedinjenih sindikata obrazovanja, nauke i kulture na Kosovu).

Ostali korisnici su sindikati  SPEK i SPMK,  dva partnera projekta, FSSHK, SPAK i SPK.

Raspodela stampača za štampanje članskih karata završena je 27. maja. 2014.