PTK images

PTK images

PTK images

PTK images

Trening na temu "Upravljanje projektnim ciklusom" održao se 17. Novembra, 2014

Projekat "Podrška socijalnim partnerima" (SSP) održao je trening 17. Novembra, 2014. na temu "Upravljanje projektnim ciklusom". Trening je održan u informatičkom i kulturnom centru EU u Prištini....

Trening "Razvoj proizvoda i usluga za TU članstvo" održan je 13. Novembra 2014

Projekat "Podrška socijalnim partnerima" (PSP) održao je trening 13. Novembra 2014. na temu "Razvoj proizvoda i usluga za članstvo". Trening je održan u informatičkom i kulturnom centru EU...

Javna rasprava o "Izveštaj o napretku: Izazovi za socijalni dijalog na Kosovu"

Fondacija Friedrich Ebert i predstavnik ETUC na Kosovu organizovali su javnu raspravu pod nazivom "Izveštaj o napretku: Izazovi za socijalni dijalog na Kosovu".Rasprava je održana u informativnom centru EU-a za kulturu u...

Socijalni partneri razmenjuju praksu sa Nemačkim partnerima kroz dijalog - studijskom posetom Berlinu u sklopu projekta PSP

Pod opseg potpore podpadaju socijalni partneri projekta - finansiranom od strane EU, a sprovodi ga Inicijativa za Stabilnost Kosova (IKS), u partnerstvu sa Friedrich Ebert fondacijom, Nezavisnim Sindikatom Energetike Kosova, Nezavisni Sindikat...

PSP distribuira Å¡tampače članskih karata za Å¡est sindikata na Kosovu

PSP distribuira Å¡tampače članskih karata za Å¡est sindikata na Kosovu

Kao deo Podrške Socijalnim Partnerima projekta, šest štampača za članske karte je dodeljeno za šest najaktivnijih sindikata na Kosovu. Štanpača članskih karti su deo većeg poduhvata –...

Terenska poseta praćenja implementacije Zakona o radu i Zakona o zaÅ¡titi na radu i zdravlju na radu započeta je u Junu

U Junu, monitoring timovi Podrške Socijalnim Partnerima projekta započela je svoje terenske posete kompanijama u privatnom sektoru na celom Kosovu, sa ciljem da prati primenu Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu i zakona ...

Novosti i događaji

Novosti i događaji

Ovde ćete pronaći neke informacije o najnovijim zbivanjima u projektu i nedavnim događajima u kojima su bili uključeni  predstavnici projekta.

PSP organizuje susret zarad povecanja primecenosti

PSP organizuje susret zarad povecanja primecenosti

U sredu, 30. aprila, 2014, PSP je organizovao dogadjaj povećanja vidljivosti u Prištini, promovišuci dostignuća projekta do sada i zarad informisanja raznih partnera o buducim aktivnostima pod okriljem SSPovog...

PSP daje podršku MTIu u razvoju Kosovske strategije razvoja industrije

PSP daje podršku MTIu u razvoju Kosovske strategije razvoja industrije

24. aprila 2014. godine, predstavnici PSP su se sastali sa predstavnicima odeljenja industrije Ministarstva trgovine i industrije, kako bi raspravljali o potrebama i prioritetima u procesu izrade strategije razvoja industrije Kosova....

Osposobljavanje socijalnih partnera u praćenju Zakona o radu i Zakon o zdravstvu i sigurnosti na radnom mestu

Osposobljavanje socijalnih partnera u praćenju Zakona o radu i Zakon o zdravstvu i sigurnosti na radnom mestu

28. martu 2014, PSP je organizovao trening sa socijalnim partnerima u cilju podizanja posebne pažnje u praćenju dva osnovna zakona povezena sa zakonom o radu na Kosovu. Trening je održan u Hotelu Sirius, u Prištini, a prisustvovalo je...

Tehnička pomoć SEC Sekretarijatu počinje

Tehnička pomoć SEC Sekretarijatu počinje

Prokjektni tim PSP će sarađivati sa sekretarijatom  socijalno-ekonomskog saveta (DIP), kako bi se podigao  kvalitet  rada sekretarijata. Niz  standardnih obrazaca i službena web stranica DIPa će biti...