Pronalaženje zaposlenja nije povezano sa dobivenom diplomom

Diplomirani mladi Kosovari su zauzeli pozicije za koje se nisu školovali. Mladi sa diplomom prihvataju ropski posao samo da bi zaradili platu sa kojom mogu da prežive. Diplome koje se dobijaju i tržište rada čini se da nisu komprtabili. Uopšte društvene nauke (poput ekonomije i prava) su poželjnije, i tu je i višak diplomiranih u odnosu na tehničke ili prirodne nauke kao i informacijone tehnologije.

M.M. je dobio diplomu iz novinarstva u 2013. Po diplomiranju njegovi pokušaji da pronađe posao u svojoj struci su se pokazali neuspešnim. On tvrdi da se prijavio za 4-5 slobodnih radnih mesta po konkursima, ali nije pozvan na razgovor. Sa obzirom na okolnosti i poteškoće pri pronalasku posla u svojoj struci, M.M. je odlučio da otvori restoran u Prištini.

"Biti bez posla, ja sam se našao u mogućnosti da si priuštim otvaranje restorana stavljanjem finansiskog tereta na moju porodicu, kao i posuđivanjem novca ''. M.M. kaže da ga je njegov posao iz snova da radi kao PR osoba id a ga je ta ideja koštala puno. "Ja sam završio srednju školu, program medicinski brat, i ja sam to radio dve godine; ali sam i dalje sanjao da ću postati novinar, moja želja me dovelo do toga da napustim moj bivši posao u medicinskom centru, tako da sam mogao da počnem studiranje novinarstva. Ali mislim da je to bila loša odluka, jer sam završio nezaposlen nakon diplomiranja ". On dodaje da je broj studenata diplomskih studija novinarstva nesrazmeran sa brojem ponude za posao.

Fedri Kadriu, iz nevladine organizacije

'' Paqja Studentore / Studentski Mir '' potvrđuje da postoji toliko mnogo slučajeva kada advokati ili lingvisti rade kao konobari, kuhinjski osoblja ili neko drugo slično zanimanje koja ne odgovaraju skupu veština koje su razvili kroz univerzitetske studije. "Razlog zašto su prisiljeni na takve odluke je nedostatak radnih mesta za ove profesije, kao i troškovi života. "Osim toga tu su i neki drugi specifični slučajevi kad su ljudi dovedeni u poziciju da moraju da napuste svoja zanimanja, jer samo onda mogu biti uključeni u porodični biznis i poslove koji ne odgovaraju njihovim akademskim biografijama".

Međutim, institucije nemaju nikakve podatke o broju studenata koji su nezaposleni ili koji rade na mestima za koja nisu kvalifikovani. Tu su neki podaci sa Univerziteta u Prištini koji nam omogućuju da napravimo sledeći pregled:

Odeljenje

Akademska godina

Kandidati

Diplomirani

Ekonomski

2012-2013

 

1167 studenata

Ekonomski

2013-2014

4743 studenata

1312 studenata

Ekonomski

2014-2015

5927 studenata

 

Zakon

2012-2013

 

639   studenata

Zakon

2013-2014

2123  studenata

808   studenata

Zakon

2014-2015

3098  studenata

 

 

Ismail Kurteshi, član parlamentarnog Odbora za obrazovanje, kaže da je stagnacija privrednog razvoja, smanjenje radnih mesta u kombinaciji sa stalnim porastom upisanih novih akademaca, kao i nedostatak harmonizacije nastavnog programa sa realnim potrebama tržišta rada. To su neke od faktora koji dovode do porasta nezaposlenosti na Kosovu i / ili zapošljavanja na neprikladnim mestima.

Kosovo ima više od 120.000 studenata, odnosno oko 60.000 studenata na milion stanovnika. Broj studenata po glavi stanovnika u drugim Europskim zemljama je dva puta manji, i pored činjenice da je ekonomija razvijenih Europskih zemalja potrebno više osoblja sa superiornim kvalifikacijama. Zbog toga je skroz razumljivo zašto ljudi migriraju prema zapadu.

U isto vreme na Kosovu postoji nedostatak raznolikosti profila. Kurteshi tvrdi da se na mnogim fakultetima, otvaranju nove katedre u odnosu na potrebe tržišta rada, i to zbog maksimalizacije naplate sati za profesore. Sa druge strane, privatni univerziteti imaju samo jedan cilj: materijalnu korist, i kao takvi nisu zainteresovani za distorziju tržišta rada.

Kako bi sprečili takve situacije, država mora da uloži u otvaranje novih radnih mesta; u stvaranje povoljnog okruženja za strane investicije; a broj upisanih studenata na Kosovskim fakultetima treba uskladiti sa potrebama tržišta rada ", kaže Kurteshi.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova najavilo je da će ove godine pokrenuti plan kojim će mlade ljude usmeriti prema studijima prirodnih nauka. Ministar prosvete, Arsim Bajrami, rekao je da je u saradnji sa rektorom za akademsku godinu 2015/16 na fakultetima u Prištini upisna kvota za prirodnu nauke podigla broj upisanih.

Anita Kadriu
Priština, Decembar 2015