Sindikat koji štiti državne zaposlenike u Češkoj

Delegacija sindikata sa Kosova sastala se sa Pavelom Bednarom i Rudolfom Pospishilom, predstavnicima sindikata državnih tela i organizacija udruženja trgovine.

Bednar je potvrdio da njihov sindikat zastupa radnike u javnom sektoru, kao što su zaposleni u opšinama, regionima i državnoj upravi, kao i carinskih radnika, finansijske uprave. Ukupno, to predstavlja oko 80 hiljada radnika.

Kasnije, on je podelio priču o tome kako je sindikat uspeo potpisati kolektivni ugovor sa Vladom, koji pokriva državne službenika u kvalitetu državnih službenika, čija su prava regulisana Zakonom o državnim službenicima.

"Mi smo jedan od sindikata koji je pregovarao sa Vladom o povećanju plata u javnom sektoru, i upravo smo završili pregovore za 2016. Rast će biti od 3 posto. Sa naše točke gledišta, to je minimum, jer je ekomomski učinak vrlo jak, ali mi je drago da je povećanje plata ipak bilo. Osim toga, jedan od naših prioriteta je kolektivni ugovor na najvišem nivou ", rekao je Bednar.

U Češkoj, prava državnih radnika uređuje Zakonom o radu, Zakonom o državnim službenicima i Zakona koji reguliše sigurnost radnika ili onih u uniformi. Glavni problem ovog sindikat je primena Zakona o državnim službenicima, koji je stupio na snagu nedavno.

"Ovaj zakon propisuje različita ograničenja za radnike; na primer, poslodavac ima pravo poslati radnika na poslovni put, čak i bez pristanka radnika, ali ako naknada nije ponuđena ... očito ne možemo da se složimo sa tim ", rekao je Rudolf Pospishil. "U međuvremenu, sudovi i tužilaštvo imaju odvojene zakone koji regulišu njihovo zapošljavanje. Ostale odredbe, nisu predviđene ovim zakonom, uređuju se Zakonom o radu. Ukratko, sve što nije regulirano posebnim zakonima, usklađeno je sa Zakonom o radu ", rekao je Pospishil.

Po završetku sastanka sa sindikatom usledela su mnoga pitanja od strane delegacije Kosova,  koja je bila zainteresovana da sazna više o zastupanju radnika na opštinskom nivou u ime sindikata, i moguće načine rešavanja njihovih problema. Pospishil je objasnio da su usmereni prema opštini.

Ali Vitija, predsedavajuci carinske unije na Kosovu, rekao je Češkim kolegama da je unutrašnja organizacija njegovog sindikata  jedna od najinovativnijih na Kosovu, delom i zbog svog nedavnog osnivanja. Vitija je rekao da su carinici među takozvanim uniformisanim državnim službenicima.

Slučajno, šef organizacije sindikata i državnih tela bio je običan policajac pre početka svoje sindikalne karijere, a to je dobra prilika za razmenu relevantnih iskustava. Čak je iu Češkoj carinik deo kategorije uniformisanih radnika.

"Sudije i pripadnici sigurnosnih snaga nemaju pravo na štrajk zbog osetljivosti njihovog rada", zaključio je Pospishil.

Ovaj sindikat je deo nacionalne konfederacije i član je nacionalne organizacije na Europskom nivou.

Takođe je spomenuto da je i privatni sektor obuhvaćen sindikalnom organizacijom. Češka je imala brz ekonomski razvoj zahvaljujući sposobnosti privlačenja stranih ulaganja. Velike investicije su u automobilskoj industriji. Najveći sindikat privatnog sektora je sindikat metalaca, koji uključuje i privatni sektor automobilskih radnika. Još jedan jak sindikat u privatnom sektoru je sindikat radnika u energetskom sektoru.

 

Visar Prebreza
Prag, Oktobar 2015