Nesmotrenost ministara prevarila penzionere

Bez sumnje, grupa koja se nalazi u najtežem položaju u posleratnom Kosovskom društvu su penzioneri. Više od jednom je svima stavljeno do znanja da penzioneri ne primaju odgovarajuću penziju, već samo neki oblik socijalne pomoći. Za nekoliko godina došlo je do promene, oni koji nikada nisu radili i nikada nisu plaćali bilo kakve doprinose državi, dobili su iste penzije kao i oni koji su radili godinama u različitim organizacijama socijalističkog sistema, i čiji su doprinosi zaključani u Fondu za penziono osiguranje Republika Srbija.

Potonji, povlače sve niti kako bi usporili povratak tih sredstava do krajnjih granica. Sa druge strane, kosovska država nije učinila dovoljno kako bi pronašla rešenje za ovu situaciju, to dokazuje  nemaran koji vlada prema penzionerima. Državni čelnici nisu uspeli da postave to pitanje u pregovorima sa Srbijom, pogotovo po  postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom početkom 2013. godine.

Što je još gore, sredinom Oktobra ove godine, vest je kružila da će se penzije podići za 100 posto, obećano je da će socijalna pomoć isto tako biti povećana. Dan kasnije, sama vlada je potvrdila da neće biti povećanja penzija. Rečeno je da je u ovom trenutku to samo plan, i ideja za buduće povećanje. Naravno, to je vrlo razočaravajuće za penzionere.

Kontradiktorne izjave dolaze od dva ministra aktualne vlasti - vrlo neodgovorno ponašanje od tako visokih zvaničnika.

 Prvo je, ministar rada i socijalne zaštite, Arban Abrashi, izjavio da će do Decembra ove godine, doprinosi penzionerima biti povećani za dodatnih 100 eura na njihove penzije. On je rekao da će povećanje penzija i mesečnog plaćanja porodicama na socijalnoj pomoći biti moguće " zahvaljujući Vladinoj šemi štednje i društvenoj discipline". Prema njegovim rečima, penzije za one koji su doprinosili (Koji su doslovno bili zaposleni) će doći do 250 eura mesečno; povećane penzije će biti deljene od Decembra. Osim toga, korisnici  programa socijalne pomoći, osetiće porast od 25 posto u svojim mesečnim kvotama. Porodice koje primaju socijalnu pomoć od 70 eura tako će osetiti korist od dodatnih 20 evra. Dok će porodice sa 10 ili više članova dobijati 150 eura. U njegovoj izjavi on navodi da su potrebna sredstva već dostupna.

Nekoliko dana kasnije, ministar privrede i finansija, Avdullah Hoti, odbacuje Abrashijevu izjavu. On se pojavio na konferenciji za štampu i naveo da je povećanje penzija samo ideja koja čeka odobrenje. Jedino šta je Hoti potvrdio je dodatnih 19 eura mesečno za socijalnu pomoć 26 hiljada porodica, iliti oko 115 hiljada članova, koje Abrashi takođe spominje. Penzioneri u međuvremenu ostaju da se nadaju da će uskoro i njima biti poboljšani životnih uslovi.

Državna tela trebaju biti oprezniji prilikom davanja takvih izjava, posebno kada su u pitanju kategorija sa posebnim potrebama.

Emine Klaiqi
Priština, Oktobar 2015.