Česko udruženje za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Unija Sindikata - Unija štrajkova i protesta

Dagmar Zitnikova, predstavnik Českog udruženja za zdravstvenu i socijalnu zaštitu sindikata, može da se pohvali činjenicom da su uspeli da zaustave privatizaciju nekih zdravstvenih ustanova u Republici Češkoj. Ona poziva na sprečavanje privatizacije, postignutih samo kroz nekoliko velikih štrajkova i protesta organizovanih u Pragu, kao najveća sindikalna dostignuća.

"Najveći uspeh je da se spreči najveća privatizacija u sektoru zdravstva. Održali smo brojne proteste i demonstracije, u suradnji sa konfederacijom smo uspeli da se suprotstavimo tim pokušajima ", rekla je tokom predstavljanja rada njenog sindikata.

"Naš sindikat je aktivan, energičan i dobro organizovan; pozivamo na proteste i štrajkove kako bi postigli svoje ciljeve ", dodala je Zitinkova. "Naš početni pristup je da se uvek pokušava postići dogovor, ali ako to nije moguće, onda ćemo pronaći druge načine kako bi zaštitili svoja prava."

Sindikalci ovde rade bez ikakve naknade. "Oko 90 posto sindikalisti rade kao volonteri u sindikatu", objasnila je ona.

Udruženje za zdravstvenu i socijalnu zaštitu sindikalista ima oko 28  hiljada članova, koji su organizovani u 367 sindikata. Članovi sindikata rada u klinikama, bolnicama, socijalnim službama itd. Ova proširena mreža pruža više mogućnosti za članove sindikata.

Predsednik UITUK, Haxhi Arifi, rekao je Češkim kolegama da u Republici Kosovo ima oko 15 hiljada zaposlenih u zdravstvu i od toga su 10 hiljada članovi sindikata. Ovu informaciju su pozdravili predstavnici Udruženja za zdravstvenu i socijalnu zaštitu sindikata.

"Zdravstveni Sindikat je drugi po veličini posle sindikata obrazovanja, i on je član Europske mreže. Saradnja između Čeških i Kosovskih sindikatima treba proširiti ", dodao je Arifi.

Obuka članova je jedna od misija Udruženja za zdravstvenu i socijalnu zaštitu sindikata. Obuka se odvija u dva oblika. Prvo će biti osposobljene medicinske sestre koji su dužne da se obučavaju stalno. Drugo, svi članovi sindikata koji rade u privatnom sektoru su isto tako obučeni. Njihov trening je vrlo specifičan, jer je glavni cilj povećati svoje veštine u pregovaranju vis-a-vis svog poslodavca. Obuka za privatni sektor je rađena zato da se prevlada ograničen pristup sindikata u privatnim preduzećima kao i da se započne sa  pregovorima o poboljšanju uslova rada i povećanju plaća za radnike.

"Imamo problema u privatnom sektoru i pregovori su teški za one organizacije pod našom nadležnosti koje posluju u ovom sektoru. Međutim, raspodela sredstava za povećanja plata uključuje pokrivenost zdravstvenog osiguranja, čime je naša pregovaračka pozicija sasvim dobra", rekla je Zitnikova.

Ovaj sindikat je uspeo da osigura da do 2016. godine najveći porast plata na nacionalnom nivou bude isplaćen. "Naš prvi zahtev za administraciju je bio da plate budu povećane za 5 posto, dok su plate onih koji brinu o nekome porasle za 10 posto", objasnila je  Zitnikova. "Pregovori su rezultirali povećanjem plata za pružaoce određene brige za 5 posto, dok su ostali učesnici u javnoj službi dobiti povećanje od 3 posto".

Pregovori o povećanju plata su lakše za ovaj sindikat zbog levičarske orijentacije sadašnje Češke vlade. "Što se tiče plata, možemo sprovesti pregovore sa vladom, opštinama, regionima i privatnim kompanijama. Sada smo u boljem stanju u odnosu na prethodne dve godine, jer imamo levičarsku vladu i pregovori se lako sprovode sa ovom vladom ".

Predstavnik Udruženja za zdravstvenu i socijalnu zaštitu sindikata  takođe zanima model organizacije sindikata na Kosovu? Predsednik UITUK je predstavio sindikate na Kosovu i rekao da oni mogu formirati saveze, što zauzvrat može formirati konfederacije. Jedina konfederacija na Kosovu je Savez samostalnih sindikata Kosova. "Nakon brojnih razgovora i pregovora uspeli smo spojiti dve postojeće konfederacije u jednu. Sada smo među nekoliko država koje imaju samo jednu konfederaciju sindikata ", rekao je Arifi.

Zitkova je potvrdila da je i u Češkoj organizacijoni model vrlo sličan. Ona je dodala da su sindikati deo tročlanog veća u socijalnom dijalogu, zajedno sa vladom i udruženjem poslodavaca. Oni sarađuju sa Ministarstvom rada i Zdravstva na rešavanju problema. Takođe, Zitkova je ukratko objasnila kako je Kolektivni ugovor pregovaran i, na kraju, potpisan.

"Mi damo sindikatu nacrt kolektivnog ugovora, a zatim podržavamo svaki sindikat u izradi i potpisivanju kolektivnog ugovora sa svojim poslodavcem. Mi pošaljemo advokata i ekonomistu da naprave ugovor za pregovore kolektivnih ugovora ", objasnila je.

Kolektivni ugovori su potpisani i na Kosovu. Onaj generalni (nacionalni) je potpisan samo nekoliko nedelja pre nego što su bili izbori za vladu 2014. Mnoge od tačaka ovog ugovora još nisu sprovedene. Čak i kada je potpisan ugovor, on je teško kritikovan jer ne donosi nikakvu dodatnu korist za radnike, šta je u odnosu sa Zakonom o radu, sa izuzetkom dnevnog obroka za radnike.

"Kroz kolektivne ugovore mi se trudimo da izađemo izvan onoga šta je Zakon o radu već predvideo, kao što su naknada za noćne smene, naknada za opasnost na poslu, rad za vreme praznika, ali isto tako korist za penzione osnovice, slobodno vreme ili druge praznike, porodiljska naknade i pokloni za zaposlene koji odlaze u penziju ", dodala je Zitnikova.

Kosovo nije uspelo da stavi u funkciju sistem zdravstvenog osiguranja. Završne pripreme su urađene pre pokretanja ovog sistema. Sindikalci sa Kosova su imali mnogo pitanja o zdravstvenom osiguranju u Republici Češkoj.

"Zdravstveno osiguranje je obvezno u Češkoj. Poslodavac je odgovoran da za to plaća u ime radnika, za jednaku vrednost od 9 posto bruto plate, dok sami zaposlenici plaćaju 4,5 posto njihove bruto plate. Za decu i nezaposlene, zdravstveno osiguranje pokriva države ", objasnila je Ona.

Socijalno osigurnje se plaća i u Češkoj. "Socijalno osigurnje je obavezno; ta sredstva se koriste za plaćanje penzije i drugih doprinosa za člana porodice. Socijalno osigurnje iznosi 24 posto bruto plate isplaćene radniku i on je dužan da to plaća. U okviru budžeta postoje posebne budžetske linije kojim su prikupljaju finansije za socijalno siguranje ".

Bolovanje je isto tako jedno od pitanja o kojem se raspravljalo tokom sastanka. Prva tri dana bolovanja u Češkoj se ne nadoknađuju. Ova praksa je ustanovljena od strane prethodne desničarske vlade. Trenutno, sindikati lobiraju kako bi rešili ovaj problem. Za prve dve nedelje bolovanja, plata se isplaćuje od strane poslodavca; ako bolovanje traje duže, onda država kompenzuje plate zaposlenika za iznos jednak 60 posto plate.

"Nakon višegodišnjeg bolovanja, kada je medicinski pojam završava, zaposlenik mora biti ispitan od strane doktora. Po lekarskim pregledom, radnik ima pravo da produži odmor do 3 meseca odnosno ukupno 15 meseci ili mu se može odobriti status invalidnosti", rekla je Zitnikova.

Porodiljsko odsustvo u Češkoj može da traje i do 36 meseci. Za prvih šest meseci radnik prima punu platu. Ali, u sledećim mesecima država kompenzuje socijalnu pomoć od 3,709 hiljada Češkim kruna (oko 135 eura).

 

Visar Prebreza
Prag, Oktobar 2015