Diversifikacija veština na tržištu rada

Tokom boravka delegacije Kosovskog sindikata Pragu (Oktobara 2015. godine), održan je sastanak sa institutom za rad i pitanja socijalnih studije. Ovaj institut sprovodi istraživanja za češku vladu, o pitanjima kao što su siromaštvo, odnosno potrebama za minimalnim životnim standardom. Takođe, Institut pruža informacije vladi u slučajevima kada se uđe u pregovore sa sindikatima za povećanje plate ili za poboljšanje uslova rada. Institut deluje u okviru Ministarstva rada i zapošljava 50 ljudi.

Institut tvrdi da trenutno Češka ima manjak radnika u medicinskom sektoru i razne vrste inženjera. Isti problem se javlja u Nemačkoj i nekoliko drugih europskih zemalja.

"Trebamo više lekara, medicinskih sestara i drugog tehničkog osoblja koje je u stanju da radi u teškoj industriji", rekao je Sonia Veverkova, istraživač ovog instituta. "Morate biti svesni da se većina europskih zemalja susreće sa ovim problemom, budući da tehničke i medicinske profesije trpe najviše od odliva mozgova: stručnjaci su se preselili na mesta gde su plaćeni puno bolje".

Češka je uspela smanjiti nacionalnu stopu nezaposlenosti na 7 posto.

Stopa nezaposlenosti u Pragu je zanemariva, budući da je 1-2 posto. Struktura nezaposlenih u Češkoj se sastoji od završenih diplomaca socijalnih studija i onih koji ne žele biti u radnom odnosu.

Veverkova objašnjava da struktura nezaposlenosti u Češkoj potiče od obrazovnih trendova koji su prevladavali na početku 21. veka. "Imamo višak ljudi koji su studirali društvene nauke, jer je u 2000tim bio popularnije studirati  na društvenim naukama, za razliku od prirodnih nauka", pojašnjava ona.

Strukturni problemi nezaposlenosti pogađaju Kosovo, bez obzira na činjenicu da je visoka stopa nezaposlenosti od 35 posto, ukazuju na nedostatak odgovarajućih radnih mesta.

"Koha Ditore" navodi da ministar rada i socijalne zaštite, Arban Abrashi, tvrdi da Ministarstvo radi na sistemu obrazovanja, kako bi se omogućilo mladim profesionalcima da pronađu posao u budućnosti.

On kaže da je ove godine, Ministarstvo obrazovanja znatno smanjilo broj studenata na društvenim naukama, kako bi ih preusmerili prema prirodnim naukama. Abrashi kaže da je rad na "specijalizaciji" fakulteta u toku kako bi se udovoljilo zahtevima tržišta rada. On je potvrdio da se u ministarstvu radi na uspostavljanju profesionalnog usmerenja za primarni nivo, ali da će uticaj ove politike, prema njegovim rečima, biti vidljiv tek za 5 do 10 godina.

Ministar rada je dodao da se napori usmeravaju prema edukaciji nezaposlenih za nedavno otvorenim radnim mestima. U tu svrhu, identifikovani su neki sektori koji mogu da zaposle nove zaposlenike srednjoročno ili dugoročno.

"Mi smo subvencionirali plate za oko 500 radnika u sektorima poput tekstilne industrije, drvne industrije, metalske radnike ili poljoprivredu. Subvencije plata su napravljene sa namerom da zapošljavaju mlade ljude na određeni vremenski period koji će takođe poslužiti i kao trening u novim sektorima koji bi mogli imati više potražnje u budućnosti. Pa čak i ako je radnik bez posla nakon prestanka subvencije, on će moći da traži posao u drugoj kompaniji ", govori Abrashi. Takve inicijative će se nastaviti i u sledećoj godini, kako bi se edukovali nezaposleni za zanimanjima gde se posao može naći lakše.

Abrashi dodaje da je ministarstvo svesno da postoje zanimanja za koja nedostaje kvalifikovano osoblje u Europi i mogućnost za građane da nađu posao u instranstvu. On kaže da je na institucijama da uklone barijere za radnike sa Kosova kako bi pronašli posao u zemljama Europske unije, ali je i dalje u rukama ljudi ili u rukama agencija da pronađu posao.

Nemačka pruža velike mogućnosti za sezonski rad. Tokom ove godine na desetine ljudi sa Kosova je otišlo na rad u sektoru socijalne zaštite u Nemačku.

Abrashi kaže da je važno da prva grupa iskoristiti takvu priliku da poštuje ugovore i rokove boravka, kako bi se otvorile buduće mogućnosti za buduće generacije ljudi sa Kosova koji će raditi sezonski u Nemačkoj.

Osim toga, putem vladinih partnerskih organizacija neki radnici su poslani u Ujedinjene Arapske Emirate, a pregovori su trenutno u procesu i sa Finskom o radnicima u  poljoprivredi. Prvi kontakti su pokrenuti i sa Češkom za sezonsko zapošljavanje u automobilskoj industriji.

Zainteresovani građani mogu dobiti informacije o studijama i o radu u Nemačkoj od nemačkog Informativnog Centra za migracije, obrazovanja i karijere, koji je osnovan od strane GIZ.

Visar Prebreza
Priština, Oktobar 2015