500na penzionisanih učitelja godišnje dobiva nepravednu nisku penziju

Od Aprila, učitelji koji su penzionisani nisu primili penziju od 140 eura, već samo po 75 eura mesečno. Kosovske institucije ne priznaju staž rada za razdoblje od 1990-99, vreme kada su zaposleni ti učitelji u osnovnim i srednjim školama u paralelnom sistemu obrazovanja pod pokroviteljstvom Republike Kosovo.

Iako zakon kaže drugačije, penzije za ove penzionere, odnosno na račune ovih penzionera uplaćen je navedeni iznos od 75 evra, šta je u potpunosti kršenje Zakona o penziskoj šemi  koji finansira država. Prema proceni Ujedinjenog Sindikata obrazovanja, nauke i kulture (UTUESC), najmanje 500 nastavnika koji su u penziji godišnje prima nadoknadu neprimerenu svojim godinama staža.

Isuf Alaj, penzionisani profesor koji je radio 35 godina u obrazovanju, kaže da je deset godina (90-99) njegovog staža jednostavno izostavljeno iz svake evidencije od strane institucija. On kaže da već dve godine traži od Ministarstva rada i socijalne zaštite i Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije objašnjenje zašto on ne prima penziju prema doprinosima obveznika od 140 eura, već umesto toga dobija starosnu penziju od 75 eura (koja se daje starijim građanima koji ne ispunjavaju kriterijum o godinama rada pre njihovog odlaska u penziju).

Alaj objašnjava da država ne prepoznaje doprinos obrazovnih radnika, uz obrazloženje oni nisu plaćali doprinose državi. Odgovor koji nam je dao MLSW prebacuje krivicu na MEST. "Mi smo bili dve godine na popisu obrazovnih radnika MEST", kaže on, citirajući odgovor od ministarstva.

Ali, prema njegovim rečima to je samo igra gubljenja vremena i ne plaćanja učitelje. Alaj najavljuje sindikalne mere, čak i one radikalne, od strane grupe nastavnika iz svih opština koje su udružile snage zahtevajući svoja prava na nadoknadu.

Isto tako, predstavnici sindikata tvrde da su se oni "borili" sa svim šta je u njihovoj moći kako bi se radni staž od 90-99 priznao. Jedina mogućnost je da se ponovo pregleda zakonodavstvo, koje je, prema UTUESC i TUECK (Sindikatu prosvete i kulture Kosova), prekršeno od strane vlade.

Rahman Jasharaj, predsednik TUESC, kaže da od Aprila ove godine, 90 posto penzionera prima samo starosnu penziju. Jasharaj kaže da, iako postoji zakonska regulaliva za ovu materiju, u praksi se to ne događa. "Kosovske institucije stvaraju nepotrebnu konfuziju, namerno ili ne? Uz sudelovanje UTUESC koji insistira  da se prepozna doprinos učitelja (90-99), te sa odlukom bivšeg premijera Thacija, a kasnije sa predanosću članova prošlog saziva Parlamenta Kosova, Zakon o penzionom osiguranju koji finansira država je izmenjen. Član 8. je izmenjen i dopunjen tačkom 6., u kojoj se navodi izričito i precizno da pri izračunavanju staža, godine 89-99 treba smatrati kamufliranim godinama rada za sve zaposlene u sektoru obrazovanja, koji su radili u to vreme u sistemu Republike Kosovo ".

Prema statistikama UTUESC oko 500 nastavnika ode u penziju svake godine. Ali, počevši od Aprila, 400 učitelja je pogođeno nesprovođenjem člana 8. Zakona o penzionom osiguranju. "Ovim nastavnicima je rečeno da moraju da imaju najmanje 15 godina radnog iskustva pre 1. Janura 1990. Međutim, oni nisu bili u mogućnosti da rade 20 godina pre rata, zbog režima u to vreme. Većina od njih su prvi put zaposleni tokom 1981-82 ".

Jasharaj izvještava da su se susreli sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalne zaštite, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, kao i sa članovima Kabineta premijera, ali opet nisu uspeli da isprave situaciju.

Faton Fetahu, pravni savetnik ministra Arsim Bajrami, kaže da MEST pripremio nacrt zakona o statusu albanskih obrazovnih radnika u Republici Kosovo od akademske godine 1990/91 do 1998/99. "Svrha ovog nacrta zakona je priznanje obrazovnog sistema Republike Kosovo, od akademske godine 1990/91 za 1998/99 i određivanje statusa i priznavanje radnog iskustva i doprinos za izgradnju albanskog obrazovnog sistema za to vreme okupacije, kako bi ispravno nadoknadili penzionerima sa odgovarajućim penzijama i drugim olakšicama za ostale identifikovane kategorije. Sada, nakon završetka izrade nacrta zakona, njegov finansijski pregled je u toku, a u Oktobru će biti poslan Vladi na odobrenje, i skupštini za daljnje razmatranje ", naveo je on.

Međutim, tokom sednice Skupštine 29. Decembra 2014., nacrt zakona o budžetu Kosova za 2015. bio je pregledan i odobren nakon drugog čitanje. Tom prilikom, podnesen je i amandman o prepoznavanju doprinosa penzionog iskustva od 1989-1999 za koji se glasalo, a on uključuje zaposlene u obrazovanju, zdravstvu i drugim delatnostima koji su radili u tadašnjem paralelnom sistemu  Republike Kosovo.

"Član 8.6 Zakona o penzionom osiguranju koje finansira država zahteva da se sa ovim zakonom radno iskustvo i penzioni doprinosi u obrazovanju, zdravstvu, kao i drugim radnicima koji su bili zaposleni u sistemu Republike Kosovo budu priznate godine od 1989-1999 ", navodi se u nacrtu tog amandmana.

U saglasnosti sa zakonskim odredbama, Skupština Kosova je u obavezi da obezbedi sve troškove sprovođenja gore navedenog zakonskog amandmana odobrenog budžetom. Zašto se to onda ne događa?

Anita Kadriu
Priština, Septembar 2015