Primerena penzija za svakog radnika

Brahim P. će u penziju za dve godine. On je počeo prikupljati dokumentaciju i potrebne provere kako bi imao sve doprinose za penziju. Da biste dobili penziju, koja je viša od osnovne, vi treba da osigurate dokaze da ste radili  15 godina pre 1995. On navodi da pružanje takvih dokaza nije lako zbog nedostatka dokumentacije.

"Imam radnu knjižicu (dokument koji beleži staž na Kosovu), koji sadrži više od 25 godina radnog iskustva.  Međutim, kada sam se u Ministarstvu rada i socijalne zaštite raspitivao za proveru tog iskustva, oni su mi dali dokumente koji navode da imam samo 12 godina radnog iskustva pre 1999. To je nepravedno kršenje mojih prava kao radnika i kao budućeg penzionera ", navodi Brahim.

On ne odustajao i prikuplja dokaze da je radio 25 godina pre rata. "Sada imam dokumente sa mog radnog mesta, i nekoliko drugih dokumenata, kao što su dečji dodatak i dokumente o godišnjim odmorima, koji svedoče da sam bio zaposlen", navodi Brahim. "Nadam se da će sada ministar proveriti sve dokaze koje sam podneo i da će mi odobriti iskustvo koje imam. To nije moja krivica da ministarstvo nema dokumentaciju i dokaze za sve zaposlene osobe ".

Brahim kolega, Rexhep, je u penziji već godinu dana i prima osnovnu penziju, koja se odnosi na one koji nikada nisu radili. "To je nepošteno da primam istu penziju kao i moja supruga koji nije radio uopšte. Uzeo sam svoju ženu kao primer, jer je ona najbolja ilustracija. Ja sam bio lišen mojih pravo zbog nedostatka dokaza od strane države ", tvrdi Rexhep.

Nazmi, železnički radnik, vrlo je razočaran stanjem na Kosovu. On je bio prisiljen otići u penziju pet godina pre postizanja svoje dobi za penzionisanje zbog reformi i drastičnog pada rada železnice nakon rata. On nije dobio ni cent pet godina, jer nije bio u dobi za penzionisanje.

"Nisam uplaćivao u penzioni fond, jer sam bio otpusten. Sada  primam mirovinu od samo 140 eura, to sam postigao tek nakon mesec dana nastojanja da prikupim dokaze koji dokazuju da imam potrebnu radno iskustvo. To je nepravedno, mislio sam da tužim železnicu za otkaz i oko toga sam se savetovao sa raznim advokatima", navodi Nazmi. On tvrdi da su i drugi kolege, kao i on otpuštene i tako ostale bez rezervne varijante.

"Jedan vozač voza sa iskustvom od 30 godina je radio u različitim osiguravajućih društvima, koje su prekršila sva njegova prava. On ne može da provodi vreme sa svojom porodicom zbog proširenog radnog vremena ", navodi Nazmi u ime svog prijatelja.

Prema objašnjenju datom od Kosovske agencije za statistiku, osnovna mirovina je minimalna mesečna penzija koje se pruža svim građanima Republike Kosova koji su navršili 65 godina, bez obzira da li su zaposleni ili ne, i ko ispunjavaju kriterijume predviđene zakonom. Osnovna penzija se isplaćuje svim pojedincima koji su stalni stanovnici  Republike  Kosova, i koji poseduju lične dokumente, a koji su navršili 65 godina mesečni iznos ove penzije iznosi 75 eura.

Broj korisnika osnovnih penzija u prvom tromesečju 2014. bio je 117.462. Taj broj se povećao na 126.212 u prvom tromesečju 2015.

Dok, doprinos za penziju je redovna mesečna mirovina pod uslovom da je prethodno zaposleni građanin Republike Kosovo koji je plaćao doprinose bivšem penzionom fondu Kosova pre 1 Januara 1999., a u skladu sa odredbama Zakona o penzionom i invalidskom Osiguranje br. 011-24 / 83 (Narodne novine, broj SAPK. 26/83), a koji ispunjavaju kriterijume predviđene ovim zakonom. Pravo na doprinose penzije  pripada svim pojedincima koji su državljani Kosova, koji su u dobi od 65 godina, koji su doprineli prema Zakonu o penzionom i invalidskom osiguranju br. 011-24 / 83 (Narodne novine, broj SAPK. 26/83) pre 1 Januara 1999, a koji dokažu da su plaćali doprinosa prema odredbama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju br. 011-24 / 83 (Narodne novine, broj SAPK. 26/83) pre 1 Januara 1999.

Prema KAS "Pojedinci koji ispunjavaju ove kriterijume za penzione doprinosa ne mogu biti korisnici drugih penzionih sistema utvrđenih ovim zakonom. [...] Mesečni iznos doprinosa za starosnu penziju je 140 eura ".

KAS statistike pokazuju da je broj ljudi koji su dostigli dob za penzionisanje i koji dobivaju 140 €  manji od broja ljudi koji primaju 70 €. U prvom tromesečju 2014. godine samo je 36.729 ljudi dobilo penziju od 140 eura. Budući da se u 2015. godini taj broj povećao na 38.765.

Ono što mi razumemo iz tih predmeta je da bi vlada trebala razmišljati o novom modelu penzionih doprinosa. U slučajevima u kojim zaposlenici nemogu da pruže dokaze o svom radnom iskustvo iz razloga kao što su nedostatak preratne dokumentacije, nepošteno je kažnjavati ove pojedince i ne priznavati njihovo radno iskustvo, zajedno sa njihovim statusom i doprinosima penziji. Država treba biti fleksibilna i treba odlučiti o određenom iznosu penzije za svaku godinu radnog staža. Na taj način svaki pojedinac koji je radio može primati penziju koju on / ona stvarno zaslužuje.

Merita Berisha
Priština, Maj, 2015.