Veliki problemi - male plate

Tehnički radnici srednjih škola u Prištini su diskriminisani - oni dobijaju platu od samo 120 € mesečno (manje od minimalne plate), i nemaju ugovore o radu. Njihove plate gotovo uvijek kasne; često čekaju i do tri meseca dok ne dobiju platu.

Bez obzira na ove povrede zakona o radu, kompanije "AB" i "MSS", imaju ugovore sa opštinom Priština, one nastavljaju sa svojim radom i nastavljaju da dobivaju tendere. Protest više od 50 radnika iz tih kompanija je započeo prošle godine; u nekim periodina bilo je i štrajka.

U slučajevima kada su radnici bojkotovali svoje poslove kako bi tražiti veće plate i ugovore o radu, učenici i učitelji su sami očistili  školu. Jedna od kompanija je podigla plate za samo 20 eura.

Proteste radnika organizovao je Nezavisni sindikat privatnog sektora Kosova (SPEVZ / ITUSBC), koji još jedini diže glas za ove radnike. Ipak, izgleda da se i njegova snaga smanjuje.

Sa druge strane, Shpend Ahmeti, u pismu upućenom vođama sindikata privatnog sektora, Jusuf Azemi, odbacio je mogućnost da opština preuzme dodatne obaveze za te radnike. Prema Ahmetiju, od trenutka ugovaranja, Opština Priština je odgovorna samo za sprovođenje ugovora te za osiguranje sprovođenja Zakona o rada. Opština ne može povećati plate u privatnom sektoru, jer je to, prema njemu, u suprotnosti sa zakon i potpisanim ugovorima za usluge.

Međutim, šef SPEVZ / ITUSBC je izjavio da to nije istina i da Opština ima kompetencije za podizanje plata za ove radnike; prema njegovim rečima, oni su radnici opštine. "[...] kompanije plaćaju radnicima proporcionalno tome šta opština plaća kompanijama", izjavio Azemi.

Sada, ti radnici traže kolektivni ugovor. U znak protesta ovog meseca, tehnički radnici "Pjeter Bogdani", "Asim Vokshi", "Ismajl Qemali", "Dardanija" i "Elena Gjika" iz osnovnih škola, i njihove kolege iz svih centara porodične medicine u glavnom gradu su podržani od strane sindikata privatnog sektora Jedinstvo Kosova. Prema rečima organizatora, protest je održan kako bi zaustavili pritisak "MSS" na kompanije za čišćenje, koje imaju ugovor sa opštinom Priština za održavanje tih objekata.

Lider sindikata je najavio štrajk po završetku ovog protesta. On je naveo da su sa nekim od kompanija koje imaju ugovore za čišćenje postigli dogovore, dok sa drugima oni to nisu učinili. Neke od kompanija su odgovorile na zahteve sindikata i one su sudelovale u dijalogu za rešavanje problema, dok se druge nisu susrele sa njima, niti im odgovorile. Osim toga, prema njegovim rečima, neke od tih kompanija i dalje plaćaju svoje radnike u suprotnosti sa Zakonom o rada. "MSS" kompanija, koja posluje na nacionalnom nivou, plaća većinu radnika samo sa 120 € mesečno, što je u suprotnosti sa važećim zakonima. Ovaj protest je održan na zahtev sindikalnih udruženja tih radnika ", izjavio je Azemi.

Rrustem Sejdiu, tehnički radnik u "Asim Vokshi" osnovnoj školi u glavnom gradu, izjavio je da je kolektivni ugovor predviđen zakonom. "Uzrok protesta je sprovođenje kolektivnog ugovora. Baš kao i radnici u obrazovanju i mi zaslužujemo kolektivne ugovore. Započeli smo sa protestima, ako se ništa ne poduzme mi ćemo održati sastanak sa sindikatom, a ako je potrebno mi ćemo nastaviti sa štrajkom. Naše plate su podigli tokom štrajkova prošle godine, one su sada 240 €. Ugovor je potpisan na godinu dana; Ali, sada mi tražimo kolektivni ugovor ", izjavio je Sejdiu.

S druge strane, unatoč povećanju troškova života, minimalna plata na Kosovu je i dalje najniža u regijonu. I nije se menjala od 2011. godine, a istovremeno se kategoriziraju na osnovu godišnje dobi radnika: za radnike mlađe od 35 godina je 130 €, za one iznad 35 170 eura. Sindikalci i dalje odbacuju i visinu plate i kategorizaciju zaposlenih.

"Mi kao BSBK (UITUK) nikada nismo prihvatili kategorizaciju minimalne plate, međutim, Vlada je donela upravnu odluku za njihovu primenu  na Kosovu za razdoblje od tri godine", izjavio je zamenik predsednika UITUK, Alush Sejdiu, koji je najavio da je to pitanje o kome će se raspravljati na sledećoj sednici Socijalno Ekonomskog veća.

Isto tako, šef Kosovske Business Alliance, Agim Shahini, takođe je izjavio da se u ovoj godini to pitanje treba raspraviti, i da treba analizirati da li će povećanje minimalne plate biti na teret privatnog sektor i / ili će se povećati neformalnost. "Ne možemo se podeliti u kategorije jer time gubimo svoju snagu. Mislili smo da će ova podela podstaknuti dobne kategorije, ali kasnije smo shvatili da nije bilo tako".

Ove godine, Socijalno Ekonomski savet će voditi ministar rada i socijalne zaštite, Arban Abrashi, koji još uvijek nije dao nikakvu izjavu o ovom pitanju. Minimalnu platu na Kosovu određuje vlade na prijedlog Socijalno Ekonomskog saveta na kraju svake godine za iduću godinu. Minimalna plata je obavezna za domaće i međunarodne poslodavaca. Njegova vrednost se određuje uzimajući u obzir troškove života, stopu nezaposlenosti, opšte stanje na tržištu rada, i stopu kompetitivnosti i produktivnosti na Kosovu.

Gur Kalaja
Prishtina, May, 2015