Beskorisni papiri za zaštitu ranjivih socijalnih kategorija

Sh.D državljanka sa posebnim potrebama, koja je napustila Kosovo pre dve godine zbog neadekvatnih uslova za ljude njene kategoriji. Ona kaže da je u Europskoj zemlji gde je emigrirala osjeća kao da nema nikakvu posebnu potrebu. Država nudi vrlo dobre uslove i njena fizička ograničenja nisu teret za sve.

Kosovo ima zakon i na desetogodišnju Nacionalnu strategiju (2013-2023) za osobe sa posebnim potrebama. Ako govorimo o zakonima (papirologiji), izgleda da je sve uređeno najbolje moguće. Ipak, treba samo pogledati ispod površine kako bi videlo u kojoj su meri ljudi sa posebnim potrebama podržani u stvarnosti. Izazovi i problemi za ovu kategoriju su primećuju odmah.

Nedostatak rampi koje osiguravaju pristup svim objektima, kao šta su ustanove ili komercijalni sadržaji, dovoljno dokazuje da se situacija na terenu mora poboljšati odmah.

Najveća ironija je da kada se govorilo o strategiji 2013-2023 o pravima osoba sa posebnim potrebama, ona navodi da je "svrha ove Konvencije je promovisanje, zaštite, i osiguranje punog i ravnopravnog uživanja svih osnovnih ljudskih prava i sloboda za sve osobe sa posebnim potrebama, kao i doprinijeti njihovom poštovanju i urođenom dostojanstvu takvih osoba. "Nadalje, navodi se da će strategija poslužiti kao katalizator za stvaranja efektivnijih, održivih i koordiniranih politika u području prava osoba sa posebnim potrebama. Tekst se nastavlja: "Ovaj se dokument zalaže za poboljšanje trenutnog stanja u područjima: Zdravlja; Socijalne zaštite; Zapošljavanja; Obrazovanja; Pravne zaštite; Sudelovanja; Informacija; Komunikacija, Pristupu statistici ... "Takođe je napisano da će strategija poslužiti kao smernica za institucije Republike Kosovo za rad po načelima nediskriminacije, poštujući urođeno dostojanstvo, ličnu autonomiju, unapređenje blagostanja i kvaliteta života, puno i efektno sudelovanje i socijalnu uključenost I finalno “Prihvatanje” osoba sa posebnim potrebama smatra se kao društvena vrednost.

Nakon mnogo "slatkih" reči, vrhunac samo-hvale se vidi u kada strategija navodi "To dokazuje još jednom da je za donošenje odluka za osobe sa posebnim potrebama u Republici Kosovo zasnovano na međunarodnim standardima, uključujući osnovna načela ljudskih prava kao što je zaštita  nediskriminirajućih principa ".

U međuvremenu, predstavnici osoba sa posebnim potrebama navode da je prošlo dve godine otkako su identifikovane zgrade i institucije u kojim oni nemaju pristup. Međutim, čak i nakon tog posla, nije mnogo učinjeno po tom pitanju. "Novogradnje se izuzimaju, čini se, da su investitori dužni da ispune uslove opštine kao što je izgradnja rampe za osobe sa posebnim potrebama", navodi Sh.K.

Kao što je rečeno ranije na forumu "Podrška za socijalnim partnerima" projekte, postoje bolnice i Univerzitetski klinički centri koji nemaju rampe za osobe sa posebnim potrebama. Jedan od njih je infektivna klinika, u kojoj ne samo da je pristup u zgradu problem, već i prevoz bolesnika u različitim delovima klinike je isto tako problematičan.

Pritužbe predstavnika osoba sa posebnim potrebama su gotovo svakodnevno u javnim medijima. "To ne znači da ne postoji napredak u poboljšanju uslova", kaže MS druga osoba sa posebnim potrebama. Međutim, on tvrdi da je "tempo poboljšanja vrlo spor".

Naravno, opština Priština je najviše uticala na ove stvari, ali ni druge opštine nisu u potpunosti izuzete iz ovih problema.

Majka petogodišnjaka iz Prištine se žali ovih dana u pisanim medijima na nedostatak vrtića za decu sa posebnim potrebama. Ona navodi da mora da plati radnika više od 200 eura mesečno da se brine o njenom detetu, jer ona ne može da rizikuje da izgubi posao.

U međuvremenu, predstavnica udruženja koje se bavi decom u ovoj kategoriji  izjavljuju izgradnje vrtića za decu je pitanje postavljeno još 1995 godine; Međutim, do danas nije obistinjeno.

Situacija je vrlo teško za ovu grupu; obavezujuće je za institucije da barem započnu sa rešavanjem poboljšanja infrastrukture. Ova se kategorija građana treba osećati ravnopravnom sa drugima i oni trebaju imati priliku da realizuju svoj životni potencijal - da se slobodno kreću, rade i imaju dostojanstven život.

Budući da Kosovo želi biti deo Europe i biti jednako sa drugim razvijenim zemljama, njegovi izabrani predstavnici i stručnjaci moraju učiniti sve kako bi se poštovale međunarodne konvencije za osobe sa posebnim potrebama.

Što su stručnjaci stavili na papir, trebalo bi biti moguće uraditi i u praksi. Inače, mi ćemo kao društvo propasti.

 

Emine Klaiqi
Priština, April, 2015