Fillon asistenca teknike për Sekretariatin e KES

Fillon asistenca teknike për Sekretariatin e KES

Në kuadër të projektit PPS do të bashkëpunohet ngushtë me Sekretariatin e Këshillit Ekonomiko-Social (KES). Projekti do të ndihmojë në rritjen e efektshëmrisë së punës së Sekretariatit nëpërmjet krijimit të formave standarte të dokumentacionit dhe ngritjes së një uebfaqeje për KES.