EPISODI I RADHĂ‹S NĂ‹ INFOMAGAZINE KLAN KOSOVA

Mbrëmë në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, u diskutua për mënyrën e funksionimit të sindikatave në Kosovë, punën e BSPK-së si dhe përfaqësimin e punëtorëve...

EPISODI I RADHĂ‹S NĂ‹ INFOMAGAZINE KLAN KOSOVA

Mbrëmë në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, u diskutua për fondin pensional si dhe gatishmërinë shtetit për gjetjen e një alternative për çështjen e pensioneve. Ky debat u...

EPISODI I RADHĂ‹S NĂ‹ INFOMAGAZINE KLAN KOSOVA

Mbrëmë në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, u diskutua për Fondin Pensional, mundësin e ndërhyrjes së Qeverisë në këtë fond.  Ky debat u mbështet nga Iniciativa Kosovare...

EPISODI I RADHĂ‹S NĂ‹ INFOMAGAZINE KLAN KOSOVA

Të premten me datë 22.07.2016, në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, është diskutuar për Sigurimet Shëndetësore, sfidat me të cilat mund të ballafaqohet Fondi për Sigurime...

Konsultime për ndryshimin e Ligjit të Punës

Në kuadër të projektit “Përkrahja e Partnerëve Social” ,po mbahet punëtoria për konsultimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Punës. Konsultimet po bëhen...

EPISODI I RADHĂ‹S NĂ‹ INFOMAGAZINE KLAN KOSOVA

Mbrëmë në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, u diskutua për veteranët, pagesat ndaj tyre si dhe ndikimin e fondit tek veteranët.  Ky debat u mbështet nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet...

EPISODI I RADHĂ‹S NĂ‹ INFOMAGAZINE KLAN KOSOVA

Mbrëmë në emisionin Info Magazine në Klan Kosova u diskutua mbi politikat pensionale, veçanërisht rritjen e pensioneve nga ana e Qeverisë.   Ky debat u mbështet nga Iniciativa Kosovare për...

EPISODI I RADHĂ‹S NĂ‹ INFOMAGAZINE KLAN KOSOVA

Ndryshim i nenit 49 ku flitet për pushimin e lehonisë, sfidat e ligjit të punës si dhe ndikimi i tij në punësimin grave u diskutuan mbrëmë në emisionin Info Magazine, në Klan Kosova. Ky debat u...

Punëtoria për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit të Punës

E mbështetur nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet, sot u mbajt punëtoria e radhës për konsultimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Punës. Diskutimet e grupit u fokusuan...

Episodi i radhës në Info Magazine Klan Kosova

Episodi i rradhës në Info Magazine, Klan Kosova i lidhur me temat e dialogut social u transmetua në datën 2 Maj 2016. Gjatë këtij emisioni u diskutua për ditën ndërkombëtare të...

EPISODI I RADHĂ‹S NĂ‹ INFOMAGAZINE KLAN KOSOVA

Dje në emisionin e Info Magazine në Klan Kosova janë publikuar ekzluzivisht raportet e Iniciativës Kosovare për Stabilitet dhe Këshillit Ekonomik Social (KES) për perceptimin e qytetarëve rreth; 1)...

Episodi i radhës në InfoMagazine: Odat Ekonomike karshi Dialogut Social

Episodi i rradhës në Info Magazine Klan Kosova i lidhur me temat e dialogut social u transmetua në datën 03 mars 2016. Tema e debatit ishte Odat Ekonomike karshi dialogut social, ndikimi i tyre dhe...

Mbahet debati mbi amandamentimin e Ligjit të Punës në Kosovë dhe ndikimin e tij në dialogun social

Më datë 18 shkurt 2016, Iniciative Kosvare për Stabilitet organzoi një debat mbi procesin e plotësim-ndryshimit të Ligjit të Punës në Kosovë dhe efektet e këtij ndryshimi në zhvillimin e...

Debati për siguri në punë në Klan Kosova

Debati për siguri në punë në Klan Kosova

Per ata që nuk patën mundësi ta ndjekin dje episodin e Info Magazine Klan Kosova mbi sigurinë dhe shëndetin në punë, ju ftojmë ta shihni përmes linkut: https://youtu.be/rClGQUnXpWk?t=969 Ky episod...

Debati për punësimin e të rinjve në Klan Kosova

Episodi i rradhës në Info Magazine Klan Kosova i lidhur me temat e dialogut social u transmetua në datën 25 dhjetor 2015. Debati u fokusua në punësimin e të rinjve, me saktësisht në shkallën e...

Cikli i debateve në Klan Kosova i mbështetur nga IKS

Cikli i debateve në Klan Kosova i mbështetur nga IKS

Episodi i rradhës në Info Magazine në Klan Kosova i lidhur me temat e dialogut social u transmetua në datën 21 janar 2016. Debati u fokusua në trajtimin e pensionistëve, ligjin e pensioneve dhe...

IKS gëzon fëmijët e punëtoreve të sektorit privat

IKS gëzon fëmijët e punëtoreve të sektorit privat

Iniciativa Kosovare për Stabilitet - IKS, në kuadër të projektit Përkrahje Partnerëve Social, me rastin e festave të fundvitit organizoi aktivitetin festiv, me qëllim të...

Punëtoria për planifikimin strategjik të Këshillit Ekonomik Social (KES)

Punëtoria për planifikimin strategjik të Këshillit Ekonomik Social (KES)

Në kuadër të punëtorise dy ditore për planifikimin strategjik të Këshillit Ekonomik Social (KES), perkrahur nga IKS dhe te financuar nga projekti Përkrahje Partnerëve Social, anëtarët e KES...

Projekti "Përkrhaje Partnerëve Social" mbështet shtypjen e broshurës informuese për Këshillin Ekonomik Social

Më 28 korrik 2015 do të shpërndahet broshura informuese e Këshillit Ekonomik Social të Kosovës. Shtypja dhe shpërndarja e saj është mbështetur nga projekti “Përkrahje Partnerëve...

RAPORTI I MONITORIMIT - Zbatimi i Ligjit të Punës dhe Ligjit për Shëndet dhe Siguri në Punë

Ky raport është i pari i llojit të vet, që synon të bëjë matje të gjendjes në terren për sa i përket zbatimit të Ligjit të Punës dhe Ligjit për Siguri dhe Mbrojtje të...

Mbahet trajnimi me temë “Menaxhimi i Ciklit të Projektit”

Projekti “Përkrahje Partnerëve Social” (PPS) organizoi në datën 17 nëntor 2014 trajnimin me temë “Menaxhimi i Ciklit të Projektit”. Trajnimi u mbajt në Qendrën Informative dhe...

Projekti PPS nënshkruan Marrëveshje Mirëkuptimi me Federatën Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës

Në 17 nëntor 2014, përfaqësuesja e projektit "Përkrahje Partnerëve Social" dhe kryesia e Federatës Sindikale së Shëndetësisë së Kosovës nënshkruan një...

Mbahet trajnimi me temë “Zhvillimi i Produkteve dhe Shërbimeve për Anëtarë”

Projekti “Përkrahje Partnerëve Social” (PPS) organizoi në datën 13 nëntor 2014 trajnimin me temë “Zhvillimi i Produkteve dhe Shërbimeve për Anëtarë”. Trajnimi u mbajt në...

Mbahet debati publik me temë “Raporti i Progresit: Sfidat për Dialogun Social në Kosovë”

Fondacioni Friedrich Ebert dhe përfaqësuesi i ETUC në Kosovë organizuan debatin me temë “Raporti i Progresit: Sfidat për Dialogun Social në Kosovë”. Debati u mbajt në Qendrën...

Partnerët social marrin praktikat gjermane për dialogim - Vizita studimore e projektit PPS në Berlin

Në kuadër të projektit Përkhraje Partnerëve Social - të financuar nga BE-ja e implementuar nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet, në partneritet me Friedrich Ebert Stiftung, Sindikatën e Pavarur...

PPS shpërndan printerat e ID kartelave sindikale në gjashtë sindikata të Kosovës

PPS shpërndan printerat e ID kartelave sindikale në gjashtë sindikata të Kosovës

Në kuadër të projektit "Përkrahje Partnerëve Social", gjashtë printera për ID kartela do të instalohen në gjashtë prej sindikatave më aktive të vendit. Kjo është...

Fillojnë Vizitat në Terren për Monitorimin e Zbatimit të Ligjit të Punës dhe atij për Siguri dhe Mbrojtje të Shëndetit në Punë

Në muajin qershor, ekipet monitoruese të projektit "Përkrahje Partnerëve Social" filluan vizitat në kompanitë e sektorit privat në gjithë territorin e Kosovës, me...

Lajme dhe të reja

Lajme dhe të reja

Këtu mund të gjeni informacione rreth zhvillimeve më të fundit të projektit dhe të ngjarjeve më të reja ku janë përfshirë përfaqësuesit e projektit.

Eventi Promovues i Projektit

Eventi Promovues i Projektit

Të mërkurën, me 30 prill 2014, projekti "Përkrahje Partnerëve Social" organizoi një event promovues në Prishtinë, për prezantimin e progresit të deritanishëm të projektit dhe...

PPS mbështet MTI-në në zhvillimin e Strategjisë së Zhvillimit të Industrisë në Kosovë

PPS mbështet MTI-në në zhvillimin e Strategjisë së Zhvillimit të Industrisë në Kosovë

Me 24 Prill 2014, përfaqësuesit e PPS u takuan me Departamentin e Industrisë brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të diskutuar nevojat dhe prioritetet e procesit të hartimit...

Trajnimi i Partnerëve Social për Monitorimin e Ligjit të Punës dhe Ligjit për Siguri dhe Mbrojtje të Shëndetit në Punë

Trajnimi i Partnerëve Social për Monitorimin e Ligjit të Punës dhe Ligjit për Siguri dhe Mbrojtje të Shëndetit në Punë

Me 28 Mars 2014, PPS organizoi një trajnim për partnerët social me qëllim të ngritjes së kapaciteteve në monitorimin e dy ligjeve të punës në Kosovë. Trajnimi u mbajt në...

Fillon asistenca teknike për Sekretariatin e KES

Fillon asistenca teknike për Sekretariatin e KES

Në kuadër të projektit PPS do të bashkëpunohet ngushtë me Sekretariatin e Këshillit Ekonomiko-Social (KES). Projekti do të ndihmojë në rritjen e efektshëmrisë së punës së...